Xuan Wang

Xuan Wang

 • Xuan Wang
 • T Camarillo
 • Anna Yepes Tucker
 • Camila Pinzón
 • Chuer Yu
 • Chuqiao Wang
 • Claudia Tan
 • Claudia Tan
 • Isaiah P. Garcia
 • Jing Zhao
 • Jiru Jia
 • Jiru Jia
 • Kelly Johui Kim
 • Kelly Johui Kim
 • Omotoyosi Olajoku
 • Omotoyosi Olajoku
 • Anrong Huang
 • Xinyue Zhang
 • Ana Karen Juarez Ibarra
 • Yifan Xu
 • Yifan Xu
 • Ziyi Ye
 • Ziyi Ye

Academy of Art University Students Take On Nature and the International Scene for Inspiration in Their Annual Fashion Show

Photos by Randy BrookeSee all galleries  |  Apparel News home  |  Return to previous page